Inscripció al REMU

Per a realitzar la inscripció al REMU, o fer una sol·licitud o justificació de subvencions per a entitats, és necessari omplir els formularis adients i presentar-los al registre de l’Ajuntament d’Ullastrell, o telemàticament adjuntant-los a una instància genèrica.

Inscripció al REMU

Totes les entitats amb seu social a Ullastrell han d’estar inscrites al REMU